Arkiv

Dokumenter:

“Alle menneskers trivsel – hele planetens trivsel”

I Doughnutgruppen har vi udarbejdet et undervisningsmateriale til brug i de ældste klasser i folkeskolen, HF og til gymnasieklasser. Interesserede lærere og elever er meget velkomne til at bruge det. Og vi vil meget gerne samarbejde med lærere om, hvordan materialet kan bruges.

http://aarhusdoughnut.dk/wp-content/uploads/2023/10/Alle-mennesker-trivsel-planetens-trivsel.pdf


“AARHUS set gennem en DOUGHNUT – et portræt af byen.” (2021) – Dokumentation af hvordan borgerne trives i Aarhus set udfra FNs 17 verdensmål. Udarbejdet af Dougnutgruppen i Aarhus i samarbejde med ansatte i forvaltningerne i Aarhus Kommune:

https://1drv.ms/b/s!AlLQsLdNMsmQgu9frNCFiIqiK7HkcQ?e=awR2qh

“AARHUS set gennem en DOUGHNUT – en kort præsentation.”

http://aarhusdoughnut.dk/wp-content/uploads/2022/09/Byportraet-En-kort-praesentation-5.docx

Litteratur

Kate Raworth: Doughnut økonomi. (2018). Informations forlag.

Videoer

2 YOUTUBE videoer med Kate Rahworth

Kate Raworth – What Will it Take for Humanity to Thrive in the 21st Century / 18. 9. 2021″:

https://www.youtube.com/watch?v=d6_aON9ZanE&t=15s

TED A healthy economy should be designed to thrive, not grow – 2018

Konferencer

Klimakonference – Et bæredygtigt Aarhus

Tid: 14. november 2022 kl: 14:00 – 18:00 Sted: Aarhus Rådhushal

Thomas Kruses plakat til konferencen i 2023

Videoer fra konferencen kan tilgås fra disse links:

“Uge1 ITV Grøn Orakel nr.1 2023 – Doughnut Konference på Rådhuset Del.1” from ITV OJ on Vimeo. https://vimeo.com/788275661 ,

“Uge1 ITV Grøn Orakel nr.2 2023 – Doughnut Konference på Rådhuset Del.2” from ITV OJ on Vimeo. https://vimeo.com/788279348

“Uge1 ITV Grøn Orakel nr.3 2023 – Doughnut konference på Rådhuset Del.3” from ITV OJ on Vimeo. https://vimeo.com/788285609

“Uge1 ITV Grøn Orakel nr.4 2023 – Doughnut Konference på Rådhuset Del.4” from ITV OJ on Vimeo. https://vimeo.com/788290777

“Uge2 ITV Grøn Orakel nr.5 2023 – Doughnut Konference på Rådhuset Del.5” from ITV OJ on Vimeo. https://vimeo.com/788324354

“Uge2 ITV Grøn Orakel nr.6 2023 – Doughnut Konference på Rådhuset Del.6” from ITV OJ on Vimeo. https://vimeo.com/788331365

Program:

1.Velkomst ved moderator Paul Natorp introducerer dagens program og styrer konferencen

2. Præsentation af Doughnutmodellen ved Jacob Rask, Doughnutgruppen i København

3.Panel bestående af repræsentanter for virksomheder, forvaltninger, ngo’er, fagbevægelse, uddannelsessystemet m.fl.

4.Rob Shorter fra DEAL (DEAL: Doughnut Economics Action Lab) fortæller om Doughnutmodellens udbredelse i lande og byer verden over.

5.Panel: Medlemmer af byrådets Tekniske Udvalg får lejlighed til at reflektere over Doughnutmodellens anvendelse i Aarhus.

6. Workshops: Doughnutgruppen i Aarhus introducerer arbejdet i en række workshops.

7. Afrunding ved Doughnutgruppen og Paul Natorp.

Slides brugt i ROB Shorters præsentation:

“C:\Users\irvin\OneDrive\Skrivebord\Aarhus DEALpresentation 14th November 2022.pdf”

Fotos fra konferencen taget af Anne-Mette Kruse:

Rådhushallen med indlægsholdere og deltagere
Fra Rob Shorters diasfremlæggelse
Konferencedeltagere sidst på eftermiddagen
Klimakonferencen 14. nov. 2022 Panelet med erhvervsrepræsentanter
Doughnutgruppen takker af med håbet om, at alle har fået noget at tænke over.

Konferencen: “Aarhus som Doughnut By – med Kate Raworth

Tid: onsdag d. 8.sept. 2021 på Godsbanen i Aarhus

Du kan finde Kate Raworths oplæg her:

https://www.dropbox.com/scl/fi/wx4x5p7cjhjh08wxoz2o4/Raworth-Aarhus-25.pptx?dl=0&rlkey=ymiw0f9c2gs9wx0rs7obe7gvzr finder du videoen fra konferencen som ligger på YouTube.  https://www.youtube.com/watch?v=giA5te3oGuI

Optagelsen varer små 2 timer og rummer følgende PROGRAM::

16.00-16.05 Velkomst ved facilitator Paul Natorp fra Sager der Samler
16.05-16.35 Kate Raworth: Hvad er Doughnut økonomi, og hvad vil det betyde at arbejde med Doughnutøkonomi i Aarhus?
16.35-16.50 Rob Shorter fra DEAL team: Eksempler fra praksis – 16.50-17.05 Marieke Van Doorninck, viceborgmester i Amsterdam – ”Erfaringer fra og eksempler på Amsterdams omstilling til Doughnut by”.

17.15-17.40 Panel med repræsentanter fra 6 politiske partier 17.45-17.55 Kate Raworth og Rob Shorter giver feedback til kommentarerne.

17.55-18.00 Paul Natorp runder af

Fotos fra konferencen taget af Anne-Mette Kruse:

Kate Raworth holder Doughnut-Konferencens første indlæg
Rob Shorter fra DEAL fortæller om Doughnut byer rundt om i verden.
Paul Natorp var konferencens facilitator. Paneldeltagerne er fra venstre: Mathilde Bressum, V, Sander Jensen S.F, Theresa Blegvad K, Thure Hastrup EL,Esben L.Kullberg S og Metin Aydin RV.
Deltagerinteressen var stor. 200 deltog fysisk og 150 deltog digitalt.
Doughnut økonomi ideerne blev modtaget meget positivt.

ANDRE BEGIVENHEDER:

Udstillingen FNs 17 Verdensmål d. 17. august 2022 på Bispetorv i Aarhus.

Sammen med ‘Seniorer uden Grænser’ deltog Doughnut-gruppen i Aarhus i udstillingen med 2 YouTube film med Kate Raworth. Og ikke mindst lavede 4 Aarhus kunstnere deres version af Havneudvidelsen i Aarhus i et 3X2,5 m stort ‘klimamaleri’. Det kom senere med op at hænge i Raadhushallen ifm Borgerkonferencen om Aarhus Havn d. 17.januar 2023.

Ifm. udstillingen FNs 17 Verdensmål lavede Tine Hind, Birthe Reinau og Thomas Kruse et ‘usminket’ klimabillede fra Aarhus Havn d. 17. august 22.

Sammen med ‘Seniorer uden Grænser’ deltog Doughnut Aarhus i udstillingen med 2 YouTube film med Kate Raworth og 4 Aarhus kunstneres fælles 3X2,5 m store ‘klimamaleri’….

Skamstøtten – en Happening d. 15. november 2021 dagen før kommunalvalget – KV21

Flyer ifm ‘Dronningens’ afsløring af Skamstøtten:

http://aarhusdoughnut.dk/wp-content/uploads/2022/09/POLITISK-HAPPENING-1-1.docx

‘Dronningens’ tale ifm afsløringen af Skamstøtten på Rådhuspladsen i Aarhus.

Doughnutgruppen i Pressen

Videoindslag på ITV med 2 af Doughnutgruppens medlemmer Kirsten og Thomas.

Check out “Uge41 ITV Grøn Orakel nr.16 2022 – Doughnut økonomi og bæredygtig Aarhus” from ITV OJ on Vimeo.

The video is available for your viewing pleasure at https://vimeo.com/765666523

Debatindlæg i Aarhus Stifttidende 25. januar 2023 – Skrevet af Jette Kaae: “Kære Bundsgaard, vi er for mange, der ikke forstår, at du helt har glemt os”

https://stiften.dk/debat/kaere-bundsgaard-vi-er-for-mange-der-ikke-forstaar-at-du-helt-har-glemt-os

Kronik i Aarhus Stifttidende 8. april 2022 skrevet af Kirsten Krogh-Jespersen fra Doughnut-gruppen.

https://stiften.dk/artikel/lad-os-betragte-havneudvidelsen-med-en-doughnut-i-h%C3%A5nden-vi-har-brug-for-mere-trivsel-og-f%C3%A6rre-materielle-goder

Debatindlæg i Aarhus Stifttidende 22.marts 2021 forfattet af:

Kirsten Krogh-Jespersen fra Seniorer Uden Grænser, Niels Aagaard fra Det Fælles Bedste, Thomas Kruse fra Midtbyens Fællesråd, Jens Bak fra Fronthusets Doughnutgruppe, Jacob Lang Laursen fra Mellemfolkeligt Samvirke, Sebastien Jonshøj fra Danmarks Naturfredningsforening, Asbjørn Madsen fra Greenpeace Aarhus og Janne Winther fra Den Grønne Studenterbevægelse

https://stiften.dk/artikel/tag-ansvar-for-den-gr%C3%B8nne-omstilling-det-er-tid-til-doughnut-i-aarhus