Aktiviteter

Ugentlige møder

Doughnutgruppen holder møder på tirsdage kl. 10-12 i Fronthuset, Mejlgade 53, Aarhus C

Kontakt: Kirsten mobil: 61684345 el Irving: 20155585.

Global Donut Day

Tid: 13. november kl 19-22 2023

Sted: Beboernes Hus, Livøsmøgen 40

Vi fejrer den første ‘Global Donut Day’ sammen med Kate Raworth og Rob Shorter. De vil fortælle, hvor verdensomspændende Doughnut Økonomi tænkningen nu er blevet.

Lokale Donut-grupper fra Japan, Asien, Europa, USA og Sydamerika vil berette om, hvad der sker lokalt hos dem.

Præsentationen vil være digital og blive vist på storskærm.

Der er i øvrigt også kaffe/the og kage.

Præsentation af Doughnut Økonomi i gymnasier, de ældste folkeskoleklasser og efterskoler

Vi tilbyder at komme ud på skoler, HF og gymnasier og fortælle om Doughnut Økonomi tænkningen. I den sammenhæng har vi udarbejdet et materiale om Doughnut tænkningen og dens fokus på at skabe balance mellem menneskers trivsel og planetens trivsel.
Materialet er tænkt anvendt som udgangspunkt for introduktion af Doughnuttænkningen ved seminardage og/eller i projektforløb, gennemført i samarbejde mellem Doughnutgruppen og interesserede lærere i de pågældende uddannelsessammenhænge.
Det er vores klare vurdering, at unge mennesker vil kunne lade sig inspirere af Doughnut tænkningen i forhold til forståelse af de udfordringer, vi alle står i, og i forhold til de valg, de kan træffe i deres liv nu og i fremtiden. Doughnuttænkningen er grundlæggende optimistisk, fordi den muliggør redelige analyser og bæredygtige handlevalg.

Samarbejde med andre lokale/nationale NGO’er

Medlemmer af Doughnutgruppen er desuden løbende involveret i en række lokale initiativer, der sætter
fokus på klimaomstilling og bæredygtighed. Især har to af vores medlemmer været aktive i samarbejdet om
modstanden mod havneudvidelsen.

Vi er i løbende kontakt med repræsentanter for virksomheder, forvaltninger, ngo’er, fagbevægelse, uddannelsessystemet og byrødder.