Alle taler om klimaet – også politikerne – MEN hvad gør de? Og vi – og jeg?

Vi er mange, der føler, at der sker for lidt på klimaområdet. Verden er kaotisk. Der er krig og energikrise. Den sociale ulighed vokser. Både i Danmark og i hele verden. Og samtidig bliver klimaforandringerne tydeligere for enhver. Hedebølger, tørke og storme hærger kontinenterne. Hvad stiller vi op? Noget må vi gøre!!

Vi har valgt både at kæmpe for klimaet og imod uligheden på samme tid. Den engelske økonom Kate Raworth forsøger i sin bog ‘Doughnut Økonomi’ at forene denne kamp for klimaet og mod uligheden. Det er derfor, vi kalder os for Doughnut-gruppen, for vi er inspireret af hendes bog om ’Doughnut økonomi’.

Vi kommer fra forskellige grupper: Mellemfolkeligt Samvirke (MS) – Midtbyens Fællesråd – Seniorer uden grænser – Den Grønne Ungdomsbevægelse og Doughnut-gruppen i Mejlgade 53. Vores vision og mission er, at Aarhus bliver en Doughnut by ligesom Amsterdam og ikke mindst handler i overensstemmelse hermed. Vi deltager i debatterne om byudviklingen i Århus, både den fysiske, miljømæssige og sociale udvikling. Doughnut gruppen i Aarhus har eksisteret siden 2019. Vi holder møder med byrådsrepræsentanter fra forskellige partier, Copenhagen Doughnut (der er en Doughnutgruppe i København) og andre klimagrupper i Aarhus.

Vi er en åben gruppe, hvor alle aspekter af klimakrisen kan diskuteres og vi betragter os som et forum, hvor der er plads til at vende aktuelle udviklinger – og initiativer.