Doughnutmodellen i verden

Kathe Raworth har oprettet et konsulentfirma ‘Doughnut Economics Action Lab’ ( forkortet DEAL ), der støtter og formidler initativer og aktiviteter om doughnut økonomi over hele verden. Deres hjemmeside giver et overblik over, hvad der sker på Doughnut Økonomi området. På deres hjemmeside kan man også tilmelde sig deres nyhedsbrev.

Her er linket til DEAL: https://doughnuteconomics.org/

BYER

Nedenfor er der links til nogle af de mange byer rundt omkring i verden, der enten delvist eller helt har organiseret deres bysamfund efter Doughnutmodellen. Det drejer sig bl.a. om:

  • Amsterdam
  • Portland
  • Philadelphia
  • København

Amsterdam:

I Amsterdam har de udarbejdet en strategi for, hvorledes Amsterdam skal udvikle sig frem mod 2025 efter Doughnut modellen:”Building Blocks for the new Strategy Amsterdam Circular 2020-25.”

https://www.circle-economy.com/resources/building-blocks-for-the-new-strategy-amsterdam-circular-2020-2025-amsterdam-city-dou

Et andet sted at blive klog på, hvad de laver i Amsterdam er en rapport om verdens tilstand set ud fra vores forbrug af naturen og dens råstoffer. For vi ved jo godt, at vi overforbruger. Så her kommer 5 års rapporter om dette overforbrug og hvordan vi skal omstille os til genbrug.

https://www.circularity-gap.world/2022

I løbet af de sidste 50 år er verdens forbrug af råstoffer firedoblet. I 1972, da Rom-klubben publicerede rapporten om ‘Grænser for vækst’ var det årlige forbrug på 28,6 milliarder tons.

I 2021 var forbruget steget til 101,4 milliarder tons.

Portland:

https://www.portland.gov

Se specielt dette sted på hjemmesiden: https://www.portland.gov/bps/scp/sustainable-consumption

Philadelphia:

‘Philadelphia is a pilot city for the Thriving City Initiative organized by C40, Circle Economy and Doughnut Economics Lab. Through the initiative, the City is working to develop a public and private sector strategy for reducing waste and consumption while at the same time
continuing to rebuild Philadelphia’s economy.’

https://www.phila.gov

København:

Københavns Kommunes Økonomiforvaltning har udarbejdet nedenstående Notat om Doughnut Modellen for Borgerrepræsentationen. Notatet er helt nyt offentgjort i dec. 2021

https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/80fabbe6-fa7e-428c-9f96-a6a336087955/a889ec5d-4242-4cbe-859d-49c395652734-bilag-5.pdf

I København er der også en Doughnut Økonomigruppe. De er synlige på Facebook:

https://www.facebook.com/groups/1190587241372348/